EuroPeers

EuroPeerit ovat EU:n nuoriso-ohjelmiin eli Euroopan solidaarisuusjoukot tai Erasmus+ Youth -ohjelmiin osallistuneita nuoria, jotka haluavat omalla esimerkillään rohkaista muita nuoria kansainvälisyyteen ja katselemaan maailmaa avoimin silmin.

EuroPeerinä voi toimia missä päin Suomea tahansa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siihen ole muita pääsyvaatimuksia kuin omakohtainen kokemus nuoriso-ohjelmista, vähintään 16 vuoden ikä ja halu toimia kansainvälisyyden parissa.

EuroPeer-nimessä euro viittaa eurooppalaisuuteen ja peer vertaisuuteen. Toiminnassa on päälinjana vertaistiedotus.

Vertaistiedottajat innostavat omien kokemuksiensa ja tarinoidensa kautta muita nuoria kansainvälisyyteen ja EU:n nuoriso-ohjelmien hyödyntämiseen. Tiedottamista voi tehdä esimerkiksi nuorille suunnatuissa tapahtumissa, somessa, nuorisotalolla tai kouluvierailuilla – mikä itselle tuntuu luontevalta tai sopivalta.

Opetushallitus ylläpitää EuroPeer-verkostoa, mutta tavoitteena on, että EuroPeerien toiminta hyödyttää paitsi nuoria itseään, myös organisaatioita. Erilaiset organisaatiot voivat ”tilata” vertaistiedottajan omaan tapahtumaansa.

EuroPeereista Opetushallituksessa vastaavat EuroPeers-koordinaattori Anna Kovács sekä ohjelma-asiantuntijat Laura Lehto ja Riikka Uljas-Bärman.

EuroPeerien kansainväliselle sivustolle pääsee tästä linkistä.