EU:n nuoriso-ohjelmat

Erasmus+: Youth in Action

Erasmus+: Youth in Action tarjoaa nuorille, nuorisotyöntekijöille ja nuorisotyöhön keskittyville organisaatioille erilaisia kansainvälistymismahdollisuuksia. Sen tarkoituksena on kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua, tukea nuorisopolitiikan uudistamista sekä edistää nuorten osallisuutta ja nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta.

Nuoret voivat osallistua ryhmämuotoisiin kansainvälisiin nuorisovaihtoihin, saada äänensä kuuluviin nuorisodialogin avulla tai toteuttaa pienessä ryhmässä eurooppalaisen nuorisoaloitteen.

Rahoitusta toimintaan saavat organisaatiot (kunnan nuorisopalvelut, yhdistykset ja järjestöt, seurakunnat ym.) hankerahoituksena. 13-30-vuotiaat nuoret voivat osallistua ohjelmaan näiden organisaatioiden kautta.

Lisätietoja ohjelmasta saat Opetushallituksen verkkosivuilta.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Käytännössä tämä tarkoittaa osallistumista kansainväliseen vapaaehtoistyöhön, työ- tai harjoittelujaksoa solidaarisuustyössä tai nuorten tekemää paikallista solidaarisuusprojektia. Ohjelma on tarkoitettu 18-30-vuotiaille nuorille ja kaikille organisaatioille, jotka työllään tavoittelevat solidaarisempaa yhteiskuntaa.

Rahoitusta vapaaehtoistyöhön sekä harjoitteluun ja palkkatyöhön hakevat organisaatiot. Nuoret pääsevät mukaan rekisteröitymällä solidaarisuusjoukkoihin ja etsimällä avoimia paikkoja. Solidaarisuusprojektin toteuttamiseen rahoitusta voi hakea sekä organisaatio että nuorista koostuva ryhmä.

Lisätietoja ohjelmasta saat Opetushallituksen verkkosivuilta(organisaatioille) ja Euroopan nuorisoportaalista (nuorille).