Organisaatioille

Mitä ovat EuroPeerit?

EuroPeerit ovat yli 16 -vuotiaita Erasmus+ Youth in Action – ja/tai Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmiin osallistuneita vertaistiedottajia. EuroPeerina toimimisessa on kaksi päälinjaa: vertaistiedotus ja tutortoiminta.

Vertaistiedottajat innostavat omien kokemuksiensa ja tarinoidensa kautta muita nuoria kansainvälisyyteen ja EU:n nuoriso-ohjelmien hyödyntämiseen. EuroPeerin voi pyytää mukaan esimerkiksi nuorisotalon infotilaisuuteen, koulutuksiin, toimimaan elävänä kirjana, nuorille suunnattuihin tapahtumiin tai muuhun toimintaan, jossa halutaan kuulla kokemuksia kansainvälistymisestä.

EuroPeerit ovat kokemusasiantuntijoita maailmalle lähtemisessä. Nuorille vertaisilta saatu tieto on innostavaa, samaistuttavaa ja rohkaisevaa. EuroPeer on hyvä ottaa mukaan tapahtuman suunnitteluun, jotta kokemus on kaikille mieluisa. Moni nuori saattaa esimerkiksi jännittää etukäteen suunnitellun puheenvuoron pitämistä yleisön edessä, joten rento keskustelu tai paikalla olevien kysymyksiin vastaaminen saattaa olla parempi vaihtoehto.

Tutorit puolestaan toimivat Suomessa (Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman) vapaaehtoisena olevien nuorten parissa. Tutor on vertaistukihenkilö, joka voi auttaa vapaaehtoisia löytämään vapaa-ajalle mielekästä tekemistä ja tutustumaan suomalaisiin nuoriin. Joku tutor saattaa haluta tavata vapaaehtoisen kahden kesken ja joku toinen taas järjestää tikanheittokilpailun paikallisessa isommalle porukalle. Tyyli on vapaa!

Huomioi, että vertaistiedottajat eivät tunne EU:n nuoriso-ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia yksityiskohtaisesti eivätkä tutorit korvaa aikuista mentoria. Heidän tarjoamansa tieto ja tuki perustuu vertaisuuteen. Opetushallituksessa toimiva Eurodesk ylläpitää EuroPeer-verkostoa ja tarjoaa EuroPeereille koulutusta sekä viestintään että tutorointiin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä -välilehdellä on lomake, jonka kautta saat yhteyden EuroPeer-koordinaattoriin. Kerrothan, kaipaatko vertaistiedottajaa vai tutoria ja missä päin Suomea tarve on.

Kuulemisiin!